Displazija laktova kod pasa

   
   Displazija lakta je dosta zastupljena, ali na žalost često se na vrame ne prepozna kod pasa. U PANVET veterinarskoj ambulanti postoji adekvatna oprema, znanje i terapijski pristup ovom problemu, takođe imamo licencu i izdajemo sertifikat priznat od strane Kinološkog društva Srbije.


Zglob lakta psa Panvet veterinarska ambulanta Subotica
Zglob lakta psa

Šta je displazija lakta?

  Displazija lakta je naziv za nepravilan i neravnomeran razvoj koštanih i hrskavičavih delova tri kosti (nadlakatne - Humerus i dve podlakatne - Ulna i Radius) koji zajedno čine osnovne delove lakatnog zgloba. Predstavlja stanje kada glava nadlakatne kosti ne prijanja u potpunosti, ili je nedovoljno duboko u jami koju formiraju podlakatne kosti. Displazija lakta prema dosadašnjim saznanjima posledica je neravnomernog, ili asinhronog razvoja podlakatnih kostiju - radiusa i ulne. Usled toga pojavljuje se stepenast prelaz zglobnih površina između kostiju unutar lakatnog zgloba.

  Ova anatomska nepravilnost ukazuje na poremećaj razvoja hrskavičavo-koštanih nastavaka i njihovog povezivanja sa baznim delovima kostiju lakta, zbog toga ovi mali hrskavičavo-koštani delovi unutar lakatnog zgloba dovode do mehaničkih i upalnih procesa koji uzrokuju bol i razvoj daljih degenerativnih promena zglobne hrskavice.

Uzroci displazije

  Nastanku bolesti sklonije su srednje i velike pasmine kao: nemački ovčar, rotvajler, retriveri, bernski planinski pas, doge, njufaundlenderi itd. Smatra se da su uzroci oboljenja prebrz rast, prevelika telesna masa, traume i napravilan unos nutrijenata, posebno kalcijuma.

Displaziji lakta pogoduje jedan, ili kombinacija više patoloških procesa:

 1)  Nesklad zglobnih površina - izražen stepeničast prijelaz usled neusklađenog rasta radiusa i ulne (podlakatnih kostiju).

 2)  Nesrastanje ankonealnog nastavka kosti - nastaje zbog nemogućnosti povezivanja osifikacijskog centra ankonealnog nastavka i baze.
  Uzroci ovog stanja su neskladna građa lakta i poremećaj u okoštavanju i fragmentisanje (odvajanje) medijalnog koronoidnog nastavka, koji se odvaja od ulne zbog sudaranja sa glavom radiusa (podlakatne kosti). U težim i uznapredovalim stadijumima, pas zauzima tipičan stav kada su laktovi okrenuti prema napolje, a šape prema unutra.

Displazija lakta kod psa Panvet veterinarska ambulanta Subotica
Displazija lakta kod psa - sve tri kosti treba da prijanjaju jedna uz drugu, a da ne postoji stepenast prelaz kao na slici. Foto: Panvet Facebook (@panvetsubotica)

 3)  Osteohondritis dissecans - je zadebljanje hrskavice na medijalnom kondilu humerusa (nadlaktna kost), koje uzrokuje poremećenu difuziju hranjivih materija iz sinovijalne (zglobne) tečnosti prema dubokom sloju hrskavice, sporo okoštavanje i posledično odvajanje neokoštane od okoštane hrskavice. Rezultat je odvajanje zglobnog segmenta tzv. zglobni miš.

Za dijagnostiku je potreban rendgenski pregled, a ponekad i naprednije dijagnostičke metoge  poput artroskopije i kopjuterske tomografije ( CT ) koje su kod nas u veterinarskoj medicini teško dostupne.

Prvi simptomi javljaju se u starosti 5-8 meseci starosti psa. Ova promena izaziva progresivne tegobe, što znači da će se one sa starošću životinje samo pogoršavati bez adekvatnog terapijskog pristupa.

Posledice i terapija

Posledice displazije lakta su bolnost i upala zgloba, ograničeno, usiljeno i nepravilno kretanje laktova propraćeno šepanjem prednjih nogu, kao i karakterističan stav pri sedenju i stajanju psa.

  Što se tiče lečenja preporučuju se nesteroidni antiflogistici, hondroprotektori - lekovi za poboljšanje zglobne tečnosti, hrskavice i za bolje podmazivanje zglobnih površina.
Postoji i mogućnost operativnog zahvata koje se ostavlja kao poslednja alternativa.

Panvet veterinarska stanica Subotica


 Panvet tim