13. 12. 2016.

Terapija bola i rizici u hirurgiji životinja


Terapija bola u hirurgiji životinja - Panvet

   Veterinarska medicina, kao i humana medicina, postaje sve više sofisticirana grana, gde pacijenti nisu samo obični kućni ljubimci - oni su članovi porodica u kojima žive. 
Kućni ljubimac nije plišana igračka, koja je interesantna samo dok je nova, već živo biće, koje ima svoj životni vek i zasluzuje poštovanje, brigu, požrtvovanost "vlasnika", kao i pažnju koju svaki živi stvor traži svojim prisustvom u porodici u zamenu za neizmernu ljubav koju pruža svojim ukućanima.

   Možda je ovakav uvod izlišan, već puno puta rečen i objavljen kao stav koji je opšte prihvaćen u krugovima ljudi koji zaista vole životinje i žele da im pomognu, ali - da li je u redu pomoći životinji, ili uraditi nešto, a da ne biramo za nju (i umesto nje) najbolje rešenje i najmanje bolnu i bezbednu soluciju?!

   Ovaj tekst, biće posvećen jednom velikom tekućem problemu, koji je opšte prisutan u svakodnevnoj praksi kod nas, a nastao je otvaranjem velikog broja ambulanti koje se bave hirurgijom, ili pokušavaju da se bave hirurgijom...

   Da li je ta hirurgija i opravdana, dobro protokolisana, da li su ispraćene sve moguće stavke i predupređene eventualne komplikacije vrlo kompleksnog dela hirurgije koji se zove anestezija - tema je za razmišljanje ... a svima koji svoje ljubimce podvrgavaju takvom zahvatu, ovo je poziv da stave prst na čelo i zapitaju se, da li je oprvadano da neko ko ne odlucuje o svemu tome i završi na operacionom stolu, trpi BOL!


ANESTEZIJA I BOL


Lekovi u opštoj anesteziji - Panvet veterinarska stanica Subotica
Opšta anestezija podrazumeva primenu posebnih grupa lekova koji kroz intravensku (IV) liniju, ili preko organa za disanje, organizmu obezbeđuju preduslove za kvalitetnu hirurgiju: 
  • potpuno odsustvo svesti - san/koma, i njegovo održavanje kod dužih i kompleksnijih hirurgija (amnezija, hipnoza, sedacija, gasna anestezija), 
  • mišićnu relaksaciju (miorelaksacija, paraliza) 
  • i odsustvo bola (anelgezija) u toku operacije i posle. 

   Anestezija
je vremenski ograničeno, medikamentima izazvano stanje slično komi - a svi smo negde pročitali da vrlo često osobe koje su u komi mogu da čuju šta se dešava oko njih, osete bol i nadražaje, ali ne mogu da odreaguju na očekivan način.

   Laicima je manje poznato da to što životinja "spava" i što je "opuštena" pod dejstvom medikamenata u anesteziji, ne znači i da ne trpi velike bolove tokom hirurgije, već samo nema načina da to i iskaže! To je teško psihološko stanje gde pacijent, kome nisu dati i analgetici u sklopu anestezije, dug vremenski period proživljava pravu agoniju, mučenje i strah, a pritom je paralisan.
   Ovo stanje svakako ostavlja posledice na ponašanje pacijenta, a može dovesti i do velikih komplikacija, pa i smrtnog ishoda u toku same hirurgije, kao i post-operativnog oporavka.

   U tabeli vidimo da su analgetici posebna vrsta lekova koja mora, po svim savremenim medicinskim protokolima u razvijenim zemljama, biti uključena u medikamente koji se koriste u opštoj anesteziji, a čije se korišćenje često u veterini prenebegava iz raznih razloga - finansijske uštede, brzine sprovodjenja, pa čak i zato što deo praktičara smatra da nije bitno da budu dati pacijentu! Zaboravlja se pritom da zdravlje u najužem smislu te reči podrazumeva odsustvo bolesti, slabosti i BOLA.

   Kod nas, na žalost, u veterinatrskoj medicini, obavezujući protokoli u koje su ukljičeni lekovi protiv bolova ne postoje (ili se ne poštuju) - sve se svodi na savest samog praktičara i odgovornost prema pacijentu, makar to bio i "samo" pas, mačka, zec, kornjača, morsko prase, ptica...

Pravilna priprema hirurške površine

   Hirurgija i anestezija se često svode na datu injekciju lekova koji imaju dejstvo sedativa/hipnotika (leka za uspavljivanje) i mišićnog relaksanta - bez postavljanja venske kanile, bez uključivanja infuzije za vreme operativnog zahvata, bez poštovanja sepse i antisepse, bez monitoringa vitalnih parametara za vreme intervencije, bez pranja ruku?!... kao nekada davno, kao da ne želimo da se bar malo i koliko je u našoj mogućnosti priblizimo savremenoj veterinaraskoj medicini, kao da nam je baš svejedno...Medikamenti, adekvatna oprema i uslovi su uslov dobre hirurgije - Panvet
Adekvatni medikamenti, sterilna oprema i uslovi u kojima se vrši hirurška intervencija su osnov moderne hirurške prakse u veterini danas. Foto: Panvet Facebook (@panvetsubotica)

   Na žalost, svako od nas je u osvojoj okolini, ili na svojoj koži iskusio šta znači bol i koje muke proživljava osoba koja je sa njim suočena. Zašto mislimo da se na životinje tako nešto ne odnosi!?
   Palijativna medicina - terapija bola je nešto, što se mora poštovati i postoji da bi se bol neutralisao, ili bar smanjio na mogući minimum. Bol i sterilnost su najosnovnija stvar na kojoj potencira savremena anesteziologija i hirurgija, i to je jedini put ka bezbednijoj hirurškoj intervenciji, koja osigurava dugo i dobro zdravlje Vašeg ljubimca.


ANESTEZIJA I RIZICI


   Anestezija, bila ona lokalna, ili opšta, je najopasniji medicinski zahvat koji se može primeniti, jer svaka nepažnja (čak i kod banalne operacije) može izazvati fatalne posledice.
   Samim tim svaka hirurška intervencija, čija je i anestezija deo, podrazumeva odredjeni rizik. U veterini je taj rizik i veći nego u humanoj medicini - različitost vrsta, nemogućnost saznanja o nekim genetskim anomalijama i stečenim manama, kao i često nemogućnost kompletnog preoperativnog pregleda koji je svakako obavezan u humanoj medicini - svi ovi faktori povećavaju procenat rizika.


Naš tim izvodi enteropeksiju - hirurško fiksiranje segmenta creva za trbušni zid kod mačeta starog 4 nedelje. Foto Panvet Instagram (@pan_vet)
    Da bi se rizik sveo na minimum, potrebno je potrošiti i malo preoperativnog vremena za pacijenta - uraditi neke osnovne kliničke preglede, rendgensko snimanje, EKG, ultrazvuk, krvne pretrage i sl. da bi se donela ispravna odluka o tome da li je pacijent sposoban, ili ne, da podnese intervenciju, objasniti sve moguće rizike vlasniku i za pacijenta pripremiti dobru preoperativnu medikaciju, koristiti sterilnu opremu i obezbediti sterilne uslove za rad.

   Takođe, potrebno je, u zavisnosti od tipa operacije, dati i adekvatno dozirati pacijentu i prateće lekove radi prevencije neželjenih dogadjaja: povraćanja, krvarenja, tromboze, infekcije, aritmije srca, zastoja u srčanom radu... obezbediti adekvatne antiseptičke rastvore, infuziju i antišok terapiju. Svo vreme operacije praćenje vitalnih parametara je obavezno.

DA LI JE JEFTINO OPRAVDANO?!


   Naravno, treba napomenuti da ovakva (ispravna) procedura iziskuje više utrošenog vremena kod veterinara, dobru opremljenost dijagnostičkim sredstvima, sterilnim potrošnim materijalom i medikamentima same ambulante, kao i to da je finansijski malo zahtevnija za vlasnika. Takodje treba (opet) napomenuti da Vaš voljeni kućni ljubimac i svako živo biće to zaslužuju.

Sterilni instrumenti i potrošni sanitetski materijal imaju svoju cenu, kao i medikamenti koji se koriste u hirurgiji. Foto: Panvet Facebook (@panvetsubotica)
   Veliki broj operativnih zahvata koji se izvode, pod velom "besplatnih", ili jeftinih, a sveprisutnih u našoj zemlji, degradiraju sve navedeno i ne omogućavaju kvalitetan i korektan odnos prema pacijentu, jednom rečju pacijent trpi bol svo vreme hirurške intervencije i izložen je velikom riziku od infekcije, sepse, mučnine, povraćanja, srčanih, cirkulatornih i bubrežnih problema itd. 

   Pod velom navodne humanosti, brige za životinje, ali i pod pritiskom tržišne konkurencije, hirurgija se "odradjuje" i u garažama, na dvorištima, bez monitoringa vitalnih parametara, u apsolutno nesterilnim uslovima, u neadekvatnim uslovima u ambulantama i sa nesterilnom opremom, nekad i bez hirurških rukavica!?, od strane kolega nesvesnih rizika i po njihovo zdravlje uzrokovanog takvim ponašanjem i razmišljanjem...

Aparati za monitoring vitalnih parametara životinje u toku hirurgije i gasna anestezija - komforan način održavanja sedacije
Aparati za monitoring vitalnih parametara životinje u toku hirurgije i gasna anestezija - komforan način održavanja sedacije. Foto: Panvet Facebook (@panvetsubotica

   Da li ovaj tekst poslužiti i pružiti opomenu vlasnicima, kolegama, društvima za zaštitu životinja, ljudima koji rade i omogućavaju ovakve hirurške intervencije i ambulantama u kojima se neko uči veterini... nadamo se!

   U svakom slučaju potrebno je sagledati i razumeti, stvoriti širu sliku, šta znači hirurgija i zapitati se da li je nešto što je "besplatno", "jeftinije", "rutinski" i "oduvek" dobro za naše voljene sa aspekta rizika od gubitka njihovog života.

Dežurna veterinarska ambulanta Panvet Subotica

Panvet tim