02. 07. 2017.

Kokcidioza kod životinja

Kokcidioza kod ljubimaca


    Kokcidioza je parazitsko oboljenje organa za varenje životinja (pasa, mačaka, kunića, ptica...), kao i čoveka. Ova bolest nema zoonotski potencijal, obzirom da svaka vrsta životinje ima svoju, specifičnu vrstu parazita - tako da nije moguć prelaz sa psa na čoveka, mačku, ili ljubimca druge vrste. Ipak, savetuje se da imunološki kompromitovane osobe, one koje piju imuno-supresive i citostatike preventivno izbegavaju kontakt sa obolelom životinjom.

  Parazit je jednoćelijska protozoa i naseljava se najčešče u tankom crevu domaćina bilo koje vrste. U retkim slučajevima kokcidiju možemo pronaći nekad i u jetri (kod kunića), ili drugim abdominalnim organima - poput bubrega kod nekih vrsta ptica. Prenosi se fecesom u kome su jajašca i koja mogu dospeti ponovo u životinju koja ih nosi, ili druge pripadnike vrste kroz konzumaciju zaražene vode, hrane, ili koprofagijom (jedenjem izmeta). Jajašca iz fecesa u spoljnoj sredini mogu opstati čak do godinu dana uz prave temperaturne uslove, a neretko su otporna i na klasična dezinfekciona sredstva i niže temperature.

Kokcidioza kunića i kokcidija pod mikroskopom
Izgled kokcidioze kunića pod mikroskopom u Panvet ambulanti. Izvor Panvet Fejsbuk (@panvetsubotica)

  Kokcidija pogađa najčešće vrlo mlade jedinke koje još nemaju oformljen imunitet i adekvatnu crevnu floru (mačiće, štence, piliće...).
  Postoje primeri da bolest dugo prolazi neopženo i bez jasnih simptoma, posebno kod odraslih jedinki koje mogu biti rezervoar bolesti - to su uglavnom imunološki kompromitovane životinje sa istorijom drugih hroničnih bolesti, npr. štenećaka kod pasa, ili FIV-a i leukemije kod mačaka; jedinke koje žive u lošim sanitarnim uslovima; one koje su sklone jedenju sopstvenog, ili tuđeg izmeta i u starijem dobu; zatim jedinke pod stresom - posle dugog transporta u kavezu, loše ishrane, loših vremenskih uslova i sl.

Štenci su osetljivi na kokcidiozu
Štenci i mačići su posebno osetljivi na kokcidiozu. Izvor: Panvet Fejsbuk (@panvetsubotica)

  Utvrđivanje kokcidije vrši se posle veterinarskog pregleda, uzimanjem uzorka stolice za mikroskopsku analizu gde se vizuelno potvrđije prisustvo parazita.

Simptomi


  Simptomi kokcidioze su prvenstveno čest krvav, ili sluzav proliv, manjak apetita, mršavljenje, anoreksija, loš kvalitet krzna (perja), dehidratacija, stomačni grčevi, povraćanje, nadimanje, letargično ponašanje, pa i smrt posledično. Simptomi se ispoljavaju obično 7-14 dana od unošenja zaraze.

Lečenje


  Terapija protiv kokcidija ne ubija parazite. Umesto toga, lekovi koji se koriste (antibiotici, sulfo-preparati) sprečavaju dalje razmnožavanje kokcidije, omogućavajući imunom sistemu mlade životinje da se vremenom izbori sa infekcijom.
Lečenje obično traje 1-14 dana, a u nekim slučajevima i duže u zavisnosti od leka, težine bolesti i vrste životinje.

Odrasla jedinka bez klasičnih simptoma bolesti često prenese parazit mladima. Foto: Panvet Instagram (@pan_vet)

   Vrlo mali broj cista može preostati u organizmu domaćina bez pojave simptoma posle lečenja, ali se lako mogu aktivirati i namnožiti u situacijama kada je imunitet oslabljen, ili je životinja izložena većem stresu.
  Ovo se uglavnom javlja kod odraslih jedinki, gde treba povremeno ponavljati uzorkovanje stolice za analizu i sprovoditi lečenje dokle god je to potrebno, jer ove jedinke mogu biti opasnost za mladunce koji nisu stekli otpornost na parazit. Duža primena kokcidiostatika uglavnom ne dovodi do komplikacija, ali ukoliko primetite promene, ili infekciju na očima Vašeg ljubimca, javite se obavezno veterinaru.

Preventiva


  Osnovni vid preventive je izbegavanje davanja neproverene hrane i vode. Neophodno je redovno čišćenje i temeljna dezinfekcija mesta gde ljubimac boravi i menjanje podloge u njemu. Takođe je neophodno redovno čistiti pojilice i hranilice. Dobrom dresurom i korekcijom ponašanja onemogućiti ljubimca da jede sopstveni, ili tuđ izmet. Kod kunića jedenje izmeta noću je najbolje rešiti rešetkastim podom kaveza, te kunić neće moći da ga dohvati. Kod nekih ljubimaca je preporučljivo i preventivno davanje kokcidiostatika jednom mesečno.


Većina slučajeva kokcidioze ima pozitivan ishod izlečenja
Najveći broj adekvatno lečenih slučajeva se dobro završi po pacijenta. Foto: Panvet Instagram (@pan_vet)

Ekonomski značaj


  Zaražena životinja je mršavija i slabija od drugih iz legla - što može uticati na njen izbor za dalju prodaju, razmnožavanje, ili takmičenje.
  Ekonomski značaj adekvatne sanacije, preventive i lečenja u prehrambenoj industriji prvenstveno se ogleda u smrtnosti pilića, ili mlade stoke koja može biti i do 10% od ukupnog broja zaraženih ukoliko se ne sprovedu potrebne mere.

Veterinarska ambulanta Panvet Subotica

Panvet tim
Локација: Panvet veterinarska stanica Subotca