28. 02. 2016.

Inkontinencija kod pasa


  Na početku, vrlo je bitno naglasiti da se ne mešaju poremećaji u ponašanju kao što su mokrenja iz poniznosti i mokrenje zbog uzbuđenja, sa inkontinencijom.

  Mokrenje iz poniznosti kod odraslih jedinki je pokazivanje poštovanja i pokornosti pred nekim ko je na višem hijerarhijskom položaju, ono je znak nesigurnosti i manjka samopouzdanja. Mokrenje iz pokornosti javlja se najčešće kod onih pasa koji su preosetljivi, ili se loše postupalo sa njima.
Ovo stanje je obično prouzrokovano prekomernim, ili zakasnelim kažnjavanjem koje plaši i zbunjuje psa. Ako je ovo razlog mokrenja - najbolje je ignorisati takvo ponašanje.

  Za razliku od mokrenja iz poniznosti mokrenje zbog uzbuđenja se obično javlja kod štenadi.
Ono se obično javlja zbog nedostatka kontrole nad mokraćnom bešikom. Štene obično nije svesno da mokri, pa bi kažnjavanjem izazvali kontra-efekat, gde vrlo često ovakvo mokrenje prelazi u mokrenje iz poniznosti.

  Obično, kako štene raste i kako se razvija, razvija se i kontrola nad bešikom i problem obično nestaje sam od sebe.

Inkontinenciji su sklonije starije jedinke Panvet veterinarska ambulanta Subotica
Inkontinenciji su sklonije starije jedinke
   Inkontinencija urina predstavlja nemogućnost kontrolisanja mokrenja i može da se javi kod svih pasa bez obzira na rasu i pol.
  Postoji više faktora koji mogu da dovedu do inkontinencije - prvenstveno starost životinje, pol, anatomija, težina itd.

Uzrok

  Najčešći uzrok nastajanja inkontinencije je poremećaj u mehanizmu sfingtera mokraćne bešike. Od inkontinencije obično pate psi koji imaju preko 6 godina, sterilisane ženke i psi koji su srednje velikog, ili velikog rasta.

  Aktivnost sfinktera mokraćne bešike regulisana je nervima kojima se svesno i nesvesno upravlja.
Sfinkter je normalno zatvoren dok pas svesno ne odluči da se pomokri, a ako je kojim slučajem svinkter iz nekog razloga “slab“, onda je na mestu gde pas sedi, ili leži često vidljivo curenje mokraće.

inkontinencija pasa Panvet veterinarska ambulanta Subotica
Često su vidljivi tragovi mokraće na mestu gde pas stoji, ili leži

  Inkontinencija može da bude akutna (ona može da nastane naglim promenama i infekcijama u urinarnom traktu) i hronična.

  Obzirom na uzrok nastanka postoje sledeće vrste ovog problema:
   - Stres inkontinenciju - obično nastaje zbog slabosti mišića karlice prouzrokovane traumom
   - Inkontinencija zbog nestabilnosti sfingtera (mišića koji zatvara bešiku)
   - Obstrukciona inkonitinencija (npr. zbog prisustva urinarnog kamenja)
   - Neuropatska inkontinencija ( kod povrede kičmene moždine, povrede nerava, epilepsije itd.)

Terapija

  Na žalost ne postoji jedinstveni način lečenja, već se ono razlikuje od slučaja do slučaja. Kao prvo
treba promeniti način života i navike pasa. a najlakši način rešavanja problema je medikamentozan.

  Uključivanjem simpatikomimetika i hormonskih preparata moguće je postići dobre rezultate.
Od simpatikomimetika najčešće se koriste preparati čija je aktivna materija fenilpropanolamin. On
je hormonskog porekla, a pojačava tonus sfinktera i ublažava simptome urinarne inkontinencije
stimulisanjem alfa-adrenergističkih receptora u uretralnom mišiću.
  Na osnovu simptoma i analize mokraće lako se mogu eliminisati infekcije mokraćne bešike, ili bubrega. Preteran unos tečnosti usled dijabetesa, ili insuficijencije bubrega takođe treba isključiti.

Inkontinencija kod psa

  Potrebno je uraditi kompletnu krvnu sliku, biohemijske analize krvi, odrediti nivo hormona štitne žlezde i napraviti RTG snimak. Životinje sa inkontinencijom su osetljivije na bakterijske infekcije mokraćne bešike.

  Vrlo čest uzrok nastanka inkontinencije je izazvan polnim hormonom estrogenom. Uzrok nastanka ovog problema nije u potpunosti razjašnjen, ali činjenica da se javlja kod ženki i da reaguju na tretman estrogenom ukazuje na to da je povezan sa smanjenjem nivoa ovog hormona, ili smanjenom funkcijom receptora za estrogen.

  Jedna od ređih mogućnosti kojima pribegavaju veterinari je hirurški zahvat, ali se vlasniku treba skrenuti pažnja na mogućnost pojave komplikacija, a dužina vremena oporavka kao i prognoza daljeg toka bolesti može biti neizvesna.

Dežurna veterinarska ambulanta Panvet Subotica

Panvet tim
Локација: Суботица, Србија