28. 02. 2016.

Rahitis kod pasa


  Bolesti lokomotornog sistema kod pasa obuhvataju patološke promene na zglobovima, kostima,tetivama i mišićima.

Razlika u građi izmedju de-kalcifikovane i normalne kosti Panvet veterinarska ambulanta Subotica
Razlika u građi izmedju de-kalcifikovane i normalne kosti

  Najčešći poremećaj lokomotornog sistema kod štenadi je rahitis. Ovo oboljenie predstavlja bolest kostiju koja se javlja u toku  rasta i razvoja pasa velikih rasa, a vrlo retko se javlja kod malih i patuljastih rasa - naime radi se o metaboličkom poremećaju kalcijuma i fosfora uz nedostatak vitamina D. Više o ulozi kalcijuma i fosfora u ishrani pasa možete pročitati OVDE.

  Smatra se da se rahitis češće javlja kod štenadi koja se hrane kuvanom hranom, zbog toga što je unos vitamina i minerala u organizam neadekvatan.

  Rahitis se najčešće javlja zbog nedostatka D vitamina, ali bolest se može razviti i zbog premalog unosa kalcijuma u organizam.Taj tip rahitisa je hipovitaminski, ili vitamin D zavisni rahitis. Drugi tip je vitamin D rezistentni rahitis koji nastaje zbog urođenih, ili stečeneh poremećaja
u  metabolizmu vitamina D , kalcijuma, ili fosfora.

Pas oboleo od rahitisa Panvet veterinarska ambulanta Subotica
Pas oboleo od rahitisa
  Manjak vitamina D se može javiti sled nedovoljnog unosa u organizam (putem hrane), ili nedovoljnog izlaganja ultraljubičastim ( UV ) zracima i boravka na suncu.

  Uloga D vitamina u organizmu je višestruka. Njegovo osnovno i najvažnije delovanje je na metabolizam kalcijuma, čime se vrši regulisanje kalcijuma i fosfora u cirkulaciji. Vitamin D podstiče absorciju kalcijuma iz creva. Sledeće važno ciljano tkivo na koje deluje vitamin D su kosti, gde podstiče njihovu normalnu mineralizaciju. Na taj način ima veliki uticaj na rast i razvoj kostura kod mladih pasa.

  Kada se poremeti koncentracija kalcijuma u krvi, već postojeći kalcijum se "izvlači" iz kostiju kako bi se održala njegova ravnoteža u krvi.
Na taj način dolazi do oštećenja kostiju i njihovog omekšavanja, što se kod štenadi iskazuje kao rahitis, a kod odraslih jedinki kao oteomalacija, ili osteoporoza - često viđene promene u trudnoći i starosti.

  U periodu kada se menjaju mlečni zubi, najčešće se primećuju promene na zglobovima, koji mogu da budu uvećani, a osim toga na njima može da se primeti osetljivost i bolnost. Tada se štenci nevoljno i teško kreću, šepaju, ili imaju tzv.ukočen hod. Hromost je svaka smetnja u normalnoj upotrebi ekstremiteta pri kretanju, ili stajanju životinje. Pored rahitisa hromost može nastati i zbog bolnih procesa, metaboličkih smetnji, paraliza nerava, i drugih poremećaja u razvoju mladih pasa.

  Kasnije nastaju promene na cevastim kostima u obliku simetričnog zadebljanjana zglobovima, deformacije ekstremiteta (nepravilni stavovi nogu) i kvržice na rebrima u pdručiju koštano-hrskavičavog prelaza. U teškim slučajevima ovog oboljenja, čak i uz lečenje, delovi skeleta ostaju izobličeni.

Rahitis psa Panvet veterinarska ambulanta Subotica
Nepravilan stav nogu kod rahitisa psa

  Zbog toga preporuka je da se štenad hrane superpremijum hranom poznatih proizvađača hrane, a pored čega bi trebalo koristiti kvalitetne vitaminsko-mineralne preparate za suplementaciju.

Panvet veterinarska stanica Subotica

Panvet tim
Локација: Panvet veterinarska stanica Subotica